Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz W ALBUMIE (Z Byrona)

Jak wędrowcowi w oko wpada
Samotna pośród pól mogiła,
Podobnie ta stronica blada
Niechby twój miły wzrok znęciła.
Jeśli po latach ci się zdarzy
Przeczytać, co poeta marzył,
I wspomnisz, jak on cię miłował,
Pomyśl – on sam już na cmentarzu,
A tutaj serce swe pochował


Wiersz W ALBUMIE (Z Byrona) - Michaił Lermontow