Polska poezja

Wiersze po polskuCzłowiek z tatuażem

Ktoś, być może Bóg, nagryzmolił mu
loczek za loczkiem na piersi i ramionach –

lecz rysunki są tam, pod spodem.
Siedzi w szelkach na ławce,

reklamując kotwice, mewy,
i posiniaczone imiona miłości…

Jest walizką z egzotycznymi nalepkami,
cenne, zwyczajne przedmioty chowa w środku.

Dziewczęta ściskały go namiętnie, jak gdyby
był ich jedyną własnością.

Teraz wygląda jak bagaż, który zgubił właściciela.
Czytam jego zatłoczone ramiona

i myślę o wytatuowanych nagrobkach –
listach miłosnych pogubionych wśród wysokich traw.

Z tomu „The Onion, Memory”, 1978

tłum. Jerzy Jarniewicz

The Tattooed Man

Someone, God perhaps, has scribbled
hair all over his chest and shoulders –

but the drawings are there underneath.
He sits on a bench in his braces,

advertising anchors and bluebirds
and the bruised names of love…

He is a suitcase with exotic labels,
his precious common things inside.

Girls have held him fiercely, as if
he was everything they owned.

He looks like lost property now.
I read his crowded arms

and think of tattooed gravestones –
love letters lost in all the long grass.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Wiersz Człowiek z tatuażem - Craig Raine