Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Wieczór (Usypiają…)

Usypiają ludzkie dzieje
Zmierzchem byle jakim,
Wieczór w niebie wilgotnieje
Pachnąc tatarakiem.

Aniołowie młodym gajom
Rozczesują liście,
Wszyscy święci przebierają
Różańce perliście.

A to tylko gwiazdy pierwsze
Świtają w błękitach –
Bóg o ludziach pisze wiersze,
Których nikt nie czyta.


Wiersz Wieczór (Usypiają…) - Jan Brzechwa