Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Moment

W szarym oknie sklepiku stała srebrna trumienka,

A przed szybą – maleńka, biedna, chuda panienka.

Zapatrzyła się w okno, w swoje nikłe odbicie,

I w trumienkę śmiertelną, i w nieżywe swe życie.

I nie patrząc, patrzała; i nie wiedząc, wiedziała;

I na morzach płynęła, i pomocy wołała!


Wiersz Moment - Julian Tuwim