Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Grzech

Taki zrobiliśmy grzech że

Grzech wołający
o pomstę do nieba
wszystkimi jej
rozwianymi włosami

Taki wspaniały
fruwający po niebie
i skrzydlaty w dodatku
grzech

że Bóg rzekł
ee no
niech


Wiersz Grzech - Jerzy Harasymowicz